Principal

Creació d’un mitjà nadiu digital pur

La quantitat de notícies que ens arriba és tan aclaparadora i el posicionament dels mitjans tradicionals tan evident que, avui, saber què llegir i en qui confiar és francament complicat.

Principal neix amb la voluntat de fer un periodisme més comprensible i eficient.

Minimalisme informatiu

Dediquem una mitjana de 12 segons a llegir una notícia. Quan el tema ens interessa, 26. Adaptar-se a aquesta realitat no és fàcil per als legacy media que, tot i comptar amb versions digitals de les capçaleres, segueixen redactant articles de 3 minuts. Principal és el primer mitjà del nostre país que exposa l’actualitat de manera breu, sintetitzada i visualment estructurada. Una forma amb millor ergonomia i encaix amb el consum de continguts digitals.

Marca digital pura

Una nova manera d’explicar el món requereix una identitat visual amb una personalitat radicalment única. L’elisió gràfica de les dues is, conservant els punts, dóna dinamisme a la composició de la marca en una al·lusió al mitjà digital i al compromís periodístic de mostrar allò que, altrament, no veuríem. El nom respon a l’esperit del medi, que no cau en la confusió i el desordre informatiu per centrar-se de manera exclusiva en allò que és essencial de cada notícia. En el que és principal.

Discurs mobile

El site ha estat dissenyat per millorar l’experiència de lectura en mobile, que representa el 80% de les visites. La portada, les seccions, la darrera hora, tot està projectat per optimitzar la verticalitat i la fluïdesa.

Comportament visual

Hem creat un sistema visual en què la gamma cromàtica, la tipografia i el tractament de les imatges convergeixen en un comportament que neix de la marca i la reflecteix. Ja sigui a les xarxes o aterrant directament a una notícia, la marca es fa plenament identificable.