KNOCK METHOD

El procés que seguim per treballar amb les marques reflecteix el nostre esperit. Abordem tots els projectes, de publicitat, d'identitat corporativa, de branding escènic o del que sigui amb un coneixement profund de la marca i el seu entorn. Entre d’altres coses, aquest apropament estratègic ens ajuda a detectar objectius que en un inici poden estar fora del radar i plasmar-los en un briefing que redactem amb els nostres clients.

01

EVALUACIÓ

Fem una primera anàlisi de recursos i definim l'equip que participarà en el projecte.

02

ALINEACIÓ

Organitzem un taller amb l'equip de comunicació de la marca per sintonitzar amb la naturalesa del projecte. D'aquesta manera definim la manera més productiva i eficient de participar-hi.

03

IMMERSIÓ

Recopilem informació de fonts primàries i secundàries, l'analitzem i la contrastem amb experiències pròpies en altres casos semblants.

04

DAFO

Plasmem tots els aspectes que cal tenir en compte en un document concís i exhaustiu. Ho fem fins i tot abans d'acceptar uns objectius com a definitius.

05

BRIEF

Els departaments de màrqueting sempre tenen un briefing a les mans molt abans de trucar-nos i nosaltres sempre suggerim revisar-lo un cop hem superat la fase d'immersió.

06

ESTRATÈGIA

Plantegem aquesta fase de forma híbrida: estratègica i creativa. Treballant plegats, estrategues i creatius, definim els territoris de comunicació i els traslladem a una sèrie de conceptes creatius que ens permetran assolir els objectius definits al briefing.

07

CREACIÓ

La fase de creació també és híbrida i el treball dels creatius es contrasta amb la visió de l'equip estratègic. Com és habitual, a Knock assignem perfils de disciplines concretes a cada projecte. Però a diferència del que és habitual, aquí totes les propostes es comparteixen en sessions setmanals en què tot l'equip creatiu participa per enriquir-ne el resultat.

08

DESENVOLUPAMENT

Plasmem la idea creativa amb la supervisió dels responsables, entre els quals sempre hi ha un dels socis de Knock.

09

SEGUIMENT

Una campanya de branding creada a Knock sempre serà responsabilitat de Knock, fin i tot després de llançar-la. Monitoritzem el comportament de totes les nostres accions per adaptar-les, corregir-les i, si cal, millorar-les.

10

APRENENTATGE

El mètode de treball té inèrcia circular i acaba donant peu a nous possibles projectes que naixeran a partir dels aprenentatges. Els exposem en un taller final amb els responsables de la marca.