idealo commercials

Insight-driven commercials

Client
idealo

Serveis
Comunicació
Digital 
Narrativa

Indústria
Retailing

No cal posar-se a revisar estudis científics ni d’hàbits de consum per constatar que un percentatge elevadíssim de les decisions de compra, deixem-ho en un 99,2%, es prenen després d’un diàleg intern, el consumidor amb si mateix.

Amb aquesta campanya de tres spots llançats simultàniament a Espanya, França, Itàlia i Anglaterra, en digital i televisió, contraposem aquest moment de diàleg i autoindulgència amb insights i comportaments propis d’una actitud I’m fifteen and this is deep a la que ens apropem amb ironia per connectar amb l’audiència.

Una noia que no sap si sortir a córrer es diu que el que li passa és que no sap què fer amb la seva vida. Un noi amb el móvil accidentat el mòbil es lamenta que tot li passi a ell. Sense postular-se per a la posició d’hipotètica salvadora, la marca apareix per rebaixar el tremendisme d’aquestes afirmacions demostrant que les coses no són tan complicades.

Produció. Petra Garmon