Hospital de Sant Pau

Rebranding d'un hospital històric

L´Hospital de Sant Pau és història viva de la ciutat de Barcelona. Des del 1401 sempre s’ha mantingut a l’avantguarda de la sanitat catalana. És a Sant Pau on es fa el primer trasplantament de cor, on es crea el primer servei d’urgències d’Espanya, el primer col·legi de medicina o la primera unitat coronària.

Des del seu naixement com a Hospital de la Santa Creu, un centre sanitari petit ubicat al centre de Barcelona, al trasllat al gran recinte modernista actual, l’hospital ha multiplicat i diversificat la seva activitat, donant origen a múltiples iniciatives i programes.

Per una banda, aquestes iniciatives i programes convivien sense una coherència visual. De l’altra, l’atomització disgregava i debilitava la marca Sant Pau.

Per tot això, Sant Pau traça un nou pla estratègic i amb la voluntat de concentrar tota l’activitat en una sola entitat crea una nova marca paraigua: Sant Pau Campus Salut.

En Knock s’incorpora al projecte en aquest punt. Hem estat l’agència responsable de planificar i executar un exercici estratègic i de branding extens que dóna sentit al pla estratègic: per crear una arquitectura de marques coherent hem redissenyat la marca paraigua i hem creat noves identitats visuals per a les diferents divisions del campus.

Hem construït una nova narrativa transversal que uneix totes les marques en un únic univers i que posa en valor la història de la institució. L’objectiu és recuperar la seva personalitat i projectar-la cap al futur.

ADN visual

Perquè la marca Sant Pau Campus Salut es relacionés coherentment amb la resta d’identitats, dissenyades amb anterioritat i diferents entre elles, hem fet un exercici que podríem anomenar d’harmonització visual.

Les primeres identitats de l’Hospital de Sant Pau, creades ara fa 600 anys, naixien de l’heràldica. Des d’aleshores, successives actualitzacions de la imatge l’han simplificat. Redissenyar aquestes identitats ha representat una oportunitat per reforçar visualment el concepte d’història.

En lloc de seguir la inèrcia, hem tornat la mirada enrere, recuperant l’heràldica de forma perceptible alhora que l’hem adaptat a les necessitats del digital.

Fins aquí

Per millorar el comportament digital duna marca se sol acudir a la simplificació de la identitat visual. Tot i això, creiem que el límit a aquesta simplificació es troba en el moment en què es perd la personalitat de la marca.

La taca de color que divideix l’escut, l’ajust dels traços i l’ús en negatiu d’una creu puntada reforçada ens permet reivindicar la personalitat sense comprometre’n el comportament en pantalla o quan requereix adaptar-se a mides molt reduïdes.

La nova gamma cromàtica inspirada en els colors dels mosaics, les vidrieres i les rajoles hidràuliques tan característiques del recinte modernista de Sant Pau. No és només un homenatge, és reforçar la marca sent fidels a la seva essència, des de la narrativa fins a la identitat visual.

Ordre

L’arquitectura de marques final permet ordenar i integrar, dins del mateix ecosistema sanitari, totes les entitats que conformen el campus. Gràcies a una estructura de marca monolítica s’estableix una clara jerarquia entre la marca paraigua i les submarques.