Fundació "la Caixa"

L'arquitectura d'un símbol

La Fundació ”la Caixa”

Creada fa més de 117 anys, la Fundació ”la Caixa” és una de les primeres fundacions de la història. Els 494 M€ d’inversió social la situen com la primera d’Espanya, la segona d’Europa i una de les més importants a nivell global. La Fundació ”la Caixa” es centra en els programes amb més impacte transformador per millorar les condicions de vida de les persones vulnerables, però la seva vocació social també s’adreça a grans projectes educatius, culturals, científics i de recerca.

A conseqüència d’aquesta activitat tan prolífica, els darrers anys la fins ara marca ”la Caixa” va anar acumulant una enorme quantitat de submarques, divisions, programes i activitats, cadascuna d’elles amb una identitat visual pròpia que no connectava amb la resta. La conseqüència final a nivell de branding era una disgregació identitària que impedia que la marca capitalitzés les seves accions alhora que l’eficiència comunicativa esdevenia molt menor al seu potencial, fins i tot en termes d’awareness.

Arquitectura de marques

A Knock hem format part d´un equip d´agències encarregat de crear la nova arquitectura de marques de ”la Caixa”, participant en l’enfocament estratègic, el rebranding i la creació d’un nou sistema d’identitat. També hem estat encarregats d’adaptar l’exercici teòric a la realitat de la marca, que és on realment es posa a prova la resistència d’un treball de branding.

Hem previst la seva aplicació en infinitat de materials, espais, dimensions i mitjans, anticipant i definint solucions per a la convivència amb altres marques o la implementació en espais físics com CosmoCaixa, CaixaForum o Espai Caixa entre molts altres.

El canvi

El primer pas era fer un relat a la marca des de la mateixa marca: ”la Caixa” passava a dir-se Fundació ”la Caixa” d’acord amb el nou model de gestió del patrimoni empresarial ja que la Fundació ara integra la cartera bancària, industrial i immobiliària de CriteriaCaixa. Alhora, es va crear un nou sistema d’identitat que permet conjugar totes les submarques de forma transversal.

Sistema visual

Calia idear un relat i una identitat visual transversal per a tota l’arquitectura, de manera que la marca paraigües Fundació ”la Caixa” tingués més presència. Un estudiat equilibri de relacions entre marques i submarques, plasmat en un nou sistema visual per a print, digital, vídeo i branding escènic, ens ha permès transmetre l’abast de l’obra social de la Fundació a les múltiples i diferents audiències alhora que ha aconseguit donar més consistència a la marca.

Un bon exemple són els manuals que hem elaborat per a submarques com Caixa Resarch o Persones Grans, en les quals es canonitza la creació de la identitat visual de manera particular així com totes les seves expressions i aplicacions.

Visual brand book

També hem reflectit l’essència i l’expressió de la marca paraigua en un visual brand book que aprofundeix en tots els aspectes. Des del llenguatge, el to, els continguts i el tractament de les imatges i, per descomptat, el sistema visual i de construcció de submarques, programes i espais.